Doel

Als wereldraad dromen wij :

  • van een solidaire stad, die op een duurzame wijze aan fair trade wil doen, en mensen bij elkaar brengt die zich engageren in de Noord-Zuidwerking (locaal in Dendermonde of in het Zuiden).

Als wereldraad willen wij :

  • iedereen die zich engageert in de Noord-Zuidwerking samenbrengen
  • hen een forum bieden om ervaringen en expertise uit te wisselen
  • hen financieel ondersteunen
  • hen aanmoedigen om in samenwerking met de wereldraad activiteiten te ontwikkelen die de Noord-Zuidproblematiek onder de aandacht brengen van zoveel mogelijk Dendermondenaren.

A Nonius bvba website creation